Alternate News Links
Lòt Sous Nouvèl
Ti Boutik "Lakou New York"
Check out our Shop
Ede n Pote Chay la
Support our Work

More Pictures from the Demonstration
Plis foto Manifestasyon an

Foto Manifestan yo:

         

     

Foto Poutchis yo k ap mande Lapolis NY pou mete nou lòt bò lari a:

     

Foto Poutchis yo ak Sipòtè yo:
N ap eskize n pou foto ki pa twò klè yo oswa foto kote se do moun sa yo k parèt. Se pa fòt nou. Se nan goumen pou n te pran foto yo paske depi yo wè kodak la yo kouri kache figi yo. Malgre nou esplike yo pa dwe wont apre yo fin peye $250 pou fete ak sanginè, yo pa t pran priyè.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Kèk nan lapolis ki te aliyen pou asire pwoteksyon sanginè yo ak sipòtè yo:

Pou kontake nou:
Tel: 718-907-0484
Email: lakounyenfo@yahoo.com
Drapo nou tèt anba paske peyi a okipe. Se responsabilite Ayisyen pou drese drapo Desalin nan.
Our flag is upside down because our country is under foreign occupation. Haitians must remedy this situation.