Baz la / Home Page
Join our mailing list
Ayiti
Haiti Info
Alternate News Links
Lòt Sous Nouvèl
Koute emisyon Lakou New York
Listen to our Radio show
Ti Boutik "Lakou New York"
Check out our Shop
Gwo Dosye
Abuse at PS 34
Ede n Pote Chay la
Support our Work

May 18, 2005: Drapo Peyi nou tèt anba!

Se Responsabilite n pou redrese l

Sou Eastern Parkway:

Manifestasyon an te sanble devan biwo Wilson Desir nan Franklin ak Eastern Parkway. Apre yon mobilizasyon djanm, nou te mache sou biwo Haitian Times la pou n t al denonse mannigèt yo pou mete gouvènman restavèk blan an mete nan peyi a sou moun.

We assembled in front of the Wilson Desir office on Eastern Parkway and Franklin. After a lively rally, we marched to the Haitian Times office to denounce their support of the illegitimate coup regime in Haiti.

Klik pou koute son (slogan, chante ak entèvyou) Lakou New York te ranmase sou beton an
Click to hear some sounds (slogans, chants, and interviews) from the protest

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Manif devan biwo Haitian Times / Protest in front of the Haitian Times:

Pou kamoufle lawont yo, ekip Haitian Times la te deside fè wont sèvi kòlè. Yo te prepare ap tann manifestan yo ak kout kodak kòmkwa sa te ka fè nou kase tèt tounen. Nou te montre yo nou pa t ap kouri pou kodak menm jan ak madigra malmaske k te vin fete ak kriminèl sanginè nan Puck Bldg. yo. Lè sa pa mache yo sa k te pwoche yo te eseye esplike se pa t yo se te doktè yo k te responsab simagri Puck Bldg. nan, yo pa t konnen, yo pa t konprann kijan moun te ka konprann yo t ap fè fèt pou Gwo Jera.

To cover up their shame, the Haitian Times tried to intimidate the protestors by putting their cameras to protestors' faces and snapping pictures. We made it clear to them that unlike the attendees at the May 14 Puck Bldg. Gala Ball, we are not ashamed and would not hide our faces from their cameras. When that did not work, some of them approached people they knew in the crowd to explain that this was a "misunderstanding", that they did not organize the Puck Ball, that it was the work of the "doctors". SHAME SHAME SHAME! or as we chanted over and over:

Haitian Times: SHAME ON YOU!

    

     

     

     

     

 

Pou kontake nou:
Tel: 718-907-0484
Email: lakounyenfo@yahoo.com
Drapo nou tèt anba paske peyi a okipe. Se responsabilite Ayisyen pou drese drapo Desalin nan.
Our flag is upside down because our country is under foreign occupation. Haitians must remedy this situation.