Baz la / Home Page
Join our mailing list
Ayiti
Haiti Info
Alternate News Links
Lòt Sous Nouvèl
Koute emisyon Lakou New York
Listen to our Radio show
Ti Boutik "Lakou New York"
Check out our Shop
Gwo Dosye
Abuse at PS 34
Ede n Pote Chay la
Support our Work

 

Ede "Lakou New York" Pote Chay la
Support our Work

 

Klike pou fè yon kontribisyon lajan atravè Paypal pou kore Travay Lakou New York la
Click to make a money donation to Lakou New York via Paypal

Si ou pa alèz pou fè tranzaksyon lajan nan entènèt la, tanpri poste yon chèk oswa yon "money order" bay:

IFCO/Lakou NY
PO Box 170406
Jamaica, NY 11417

Pou kontake nou:
Tel: 718-907-0484
Email: lakounyenfo@yahoo.com
Drapo nou tèt anba paske peyi a okipe. Se responsabilite Ayisyen pou drese drapo Desalin nan.
Our flag is upside down because our country is under foreign occupation. Haitians must remedy this situation.