Baz la / Home Page
Join our mailing list
Ayiti
Haiti Info
Alternate News Links
Lòt Sous Nouvèl
Koute emisyon Lakou New York
Listen to our Radio show
Ti Boutik "Lakou New York"
Check out our Shop
Gwo Dosye
Abuse at PS 34
Ede n Pote Chay la
Support our Work

 

"Lakou New York"
Haiti Info Page

Kakachat Diplomatik Meriken sou Ayiti Wikileaks Mete Deyò:

Reference ID Subject Created Released Classification Origin
07PORTAUPRINCE408 RESPONSE TO INR/B REQUIREMENTS ON PRESIDENT PREVAL 2007-03-01 2010-11-30 SECRET Embassy Port Au Prince
09PORTAUPRINCE575 DECONSTRUCTING PREVAL 2009-06-16 2010-11-30 CONFIDENTIAL Embassy Port Au Prince
10BRASILIA45 BRAZIL: AMBASSADOR'S MEETING WITH MRE SECRETARY-GENERAL PATRIOTA 2010-02-09 2010-12-05 CONFIDENTIAL//NOFORN Embassy Brasilia
10BRASILIA43

BRAZIL: AMBASSADOR PRESENTS CREDENTIALS TO PRESIDENT LULA CLASSIFIED BY: Thomas A. Shannon, Ambassador, State, Embassy Brasilia; REASON: 1.4(B), (D)

2010-02-09 2010-12-08 CONFIDENTIAL Embassy Brasilia
09SANSALVADOR971 EL SALVADOR ALERT TO HAITI-BOUND PRC TRAVELERS 2009-10-09 2010-12-17 CONFIDENTIAL Embassy San Salvador
10BRASILIA55 BRAZIL: AMBASSADOR DISCUSSES SECURITY, CN, AND UPCOMING 2010-02-18 2010-12-21 CONFIDENTIAL Embassy Brasilia
10BRASILIA19 SENIOR BRAZIL OFFICIALS PRAISE COOPERATION, SEEK CLOSER 2010-01-22 2010-12-21 CONFIDENTIAL Embassy Brasilia

Si w pa ta ka rive rantre nan sit Wikileaks la pou li enfòmasyon sa yo, annik klike sou liy sa a

Nan sit entènèt li a, Wikileaks fè konnen li genyen anviwon 1,900 dokiman ki gen rapò ak Ayiti. Yo gen pou yo gaye plis pase 250,000 dokiman an total. Osito n jwenn dokiman sa yo n ap mete yo isit la nan sit Lakou NY la. Nou ankouraje tout moun ki pase isit la pou yo soutni Wikileaks nan inisyativ li pou mete kakachat deyò. Nou mande sa k kapab voye lajan pou ede yo epi sikile sit yo a ak enfòmasyon y ap gaye yo tout kote nou kapab.

Sit Wikileaks

*********************

Aktivite Premye Janvye 2007 nan Brooklyn, NY ak Sò Anne

Paj sou arestasyon Jean Ristil ak Kevin Pina 9 Septanm 2005 nan legliz Pè Jean-Juste nan Sent Klè, Tiplas Kazo

Omaj pou Kamarad Weber, Weber Rochemont (15 Desanm 1928 - 30 Me 2005)

"Lakou New York" April 4, 2005 Interview with Emmanuel "Dread" Wilme

Dènye Nouvèl:

Updated Haiti News on Yahoo
Updated Haiti News on Google

Bilten Nouvèl Ajans Laprès Ayisyèn (AHP)

 

Haiti Human Rights Reports:

University of Miami Law School Human Rights Report (Thomas Griffin Report)

 

Pou kontake nou:
Tel: 718-907-0484
Email: lakounyenfo@yahoo.com
Drapo nou tèt anba paske peyi a okipe. Se responsabilite Ayisyen pou drese drapo Desalin nan.
Our flag is upside down because our country is under foreign occupation. Haitians must remedy this situation.