Baz la / Home Page
Join our mailing list
Ayiti
Haiti Info
Alternate News Links
Lòt Sous Nouvèl
Koute emisyon Lakou New York
Listen to our Radio show
Ti Boutik "Lakou New York"
Check out our Shop
Gwo Dosye
Abuse at PS 34
Ede n Pote Chay la
Support our Work

 

Koute/Listen to
Emisyon "Lakou New York"

 

Si l ant 1-2pm Lendi pou Vandredi, klike sou mikrofòn nan pou koute emisyon Lakou New York andirèk

 

Emisyon pou Ane 2005

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 16-20 Oktòb 2006 / Week of Oct. 16-20, 2006:

Vandredi 20 Oktòb 2006:

Jedi 19 Oktòb 2006:

Mèkredi 18 Oktòb 2006:

Madi 17 Oktòb 2006:

Lendi 16 Oktòb 2006:

Senmenn 13-17 Jen 2006 / Week of June 13-17 2005:

Jedi / Thursday 6-16-06: Nouvel; Lakou New York koumanse pase reklam; Rapo miting 15 Jen 2005 Rezo Jacques Viaud nan Santo Domingo ak Ninaj ak Oneza ki te patisipe nan rankont sila; Rapo Jean sou manifestasyon Madi 14 Jen nan Site Soley

Mekredi / Wednesday 6-15-05: Ti pale ak Met Paul sou dosye kidnaping nan peyi a epi yon ka ki touche li pesonelman; Entevyou ak Ronald St. Jean sou "demisyon" Minis enjistis la, Bernard Gousse; Pale ak Sonia Pierre, responsab MUDHA, ak Ninaj Raoul, responsab Fanm Ayisyen pou Refijye Ayisyen, epi manm ekip Lakou New York la depi Santo Domingo kote y ap patisipe nan mobilizasyon Rezo Jacques Viaud pou mande jistis pou Ayisyen k ap viv nan Repiblik Dominiken

Madi /Tuesday 6-14-05: Nouvèl; Remèsiman ak rapò preliminè sou lantèman Kamarad Weber; Prezantasyon Monique Fanfan sou Jounen Mondyal san Tabak; Entèvyou ak Sanba Boukman

Lendi / Monday 6-13-05: Entevyou ak Anthony Fenton, jounalis kanadyen, sou dosye Youry Latortue ak biznis zam anba tab la; Nouvel; Entevyou ak Julissa Reynoso manm koalisyon Dominiken ak Ayisyen sou dosye maspinay ak rapatriman Ayisyen nan Repiblik Dominiken

Senmenn 6-10 Jen 2005 / Week of June 6-10 2005:

Vandredi / Friday 6-10-05: Mobilizasyon pou lanteman Kamarad Weber; Nouvel; Segman nan entevyou Jean Refuse ak Kamarad Weber; Liy Ouve pou Kamarad Weber

Jedi / Thursday 6-9-05: Nouvèl;

Mekredi / Wednesday 6-8-05: Mobilizasyon pou lanteman Kamarad Weber; Nouvel; Segman nan entevyou Jean Refuse ak Kamarad Weber

Madi / Tuesday 6-7-05: Entèvyou ak Sonia Pierre, responsab MUDHA, sou pèsekisyon ak sasinay ki kontinye ap fèt sou Ayisyen nan Repiblik Dominikèn epi miting entènasyonal y ap òganize pou mete limyè sou dosye a; Repòtaj Jean Ristil sou pèsekisyon ak maspinay li sibi epi sou represyon MINUSTHA ak kagoul nan figi yo ap fè nan Pwojè Douya nan Site Solèy; Nouvèl; Dènye nouvèl sou lantèman Kamarad Weber

Lendi / Monday 6-6-05: Entèvyou ak Sanba Boukman sou masak epi kay lapolis boule nan Bèlè; Atravè msye nou pale tou ak manman yon jèn gason 24 lannen yo touye pandan fen senmenn nan; Nouvèl; Repòtaj an dirèk nan manifestasyon k ap fèt nan Miami devan
Yon erè teknik lakòz nou pa gen anrejistreman pwogram sila a. N ap apresye sa si yon moun ki te anrejistre l ka pataje l ak nou

Senmenn 30 Me-3 Jen 2005 / Week of May 30-June 3 2005:

Vandredi / Friday 3 Jen 2005: Maraton pou Kamarad Weber a ap kontinye; Nouvèl; Entèvyou ak Alexandre, yon militan k te patisipe nan mobilizasyon pou louvri je moun ki t ap patisipe nan parad drapo ki te fèt dimanch 29 Me a sou krim gouvènman restavèk la ap fè sou pèp Ayisyen an; Ti pale ak Wilfrid Joseph sou aktivite "fundraising" k ap fèt demen pou repare amelyore legliz Okap; Maraton pou Kamarad Weber

Jedi / Thursday 6-2-05: Maraton pou Kamarad Weber a kontinye; Ti koze sou lavi Kamarad Weber ak Reginald Souffrant; Ouvèti segman aprann li epi ekri Kreyòl ak Jafrikayiti; Nouvèl; Maraton

Mèkredi / Wednesday 6-1-05-Radyo Haiti nan Philadelphia: Louvri ak nouvèl lanmò Kamarad Weber Rochemont; Emisyon jodi a dedye nan memwa msye; fè oditè yo tande vwa Kamarad la; segman imigrasyon ak Mèt Bano, responsab nan SELA; Ouvèti segman aprann li epi ekri Kreyòl ak Jafrikayiti; Nouvèl; Entèvyou ak Ronald St. Jean sou dosye Lasiri a epi ti pale ak Madan Petion Rouspide sou arestasyon ak detansyon abitrè mari li epi liberasyon msye epitou sou manifestasyon 29 Me 2005 la, jou Ayisyen fete fèt manman ki te fèt pou mande liberasyon tout fanm ki nan prizon pou kòz politik epi lonje dwèt sou dosye "Manman Baz" Sò Anne, blan Meriken te arete lakay li 10 Me 2004 epi k nan prison jouk jounen jodi san l poko janm jije; liy ouvè ak kominote a

Mèkredi / Wednesday 6-1-05: Maraton pou lantèman Kamarad Weber; Nouvèl; Entèvyou ak Ronald St. Jean; Maraton an kontinye ak patisipasyon Fritzner Pierre ak Ernst Janus

Madi / Tuesday 5-31-05: "Alo Alo, isi Kamarad Weber, Dizyèm Departeman"- se pa fot kreyòl Lakou New York ap fè men se pito konsa Kamarad Weber te toujou koumanse mesaj li nan tout radyo nan kominote a; Mesaj Kamarad Weber; Nouvèl; Mesaj Kamarad Weber; Liy ouvè ak kominote a sou lanmò Kamarad Weber

Lendi / Monday 5-30-05: Dèy nan lakou New York, Kamarad Weber Rochemont mouri jodi a; Mesaj "Lakou New York"; Nouvèl; Premye reyaksyon kominote a sou lanmò Kamarad Weber

Senmenn 23-27 Me 2005 / Week of 23-27 May 2005:

Vandredi / Friday 5-27-05: Nouvèl; Ti pale ak Sonia Pierre, responsab MUDHA, pou dènye nouvèl sou lachas ak depòtasyon Ayisyen nan Sen Domeng; Repòtaj Jean Ristil sou manifestasyon jodi a kont Ministè Komès-kèk nan chante yo-"grangou nan bounda m, boujwa nan bounda m, m pa nan eleksyon- Apaid nan bounda m, Baker nan bounda m, m pa nan eleksyon; Apèl Lakou New York pou oditè yo sipòte emisyon an

Jedi / Thursday 5-26-05: Nouvèl; entèvyou ak Patrick Elie ki te anndan tribinal nan Sen Mak ak Premye Minis Neptune yè

Mèkredi / Wednesday 5-25-05-Radyo Haiti nan Philadelphia: Ti koze ak Sanba Boukman sou atak sou popilasyon an epi lapolis ki mouri nan Bèlè epi mesaj li pou anivèsè Lakou New York; Nouvèl; Liy ouvè

Mèkredi / Wednesday 5-25-05: Nouvèl; Rasin Lakay ak Oneza

Madi / Tuesday 5-24-05: Jodi a fè emisyon Lakou New York 1 an; Nouvèl; Mesaj Manno, Dahoud, ak Ninaj; Nouvèl sou dosye lachas ak depòtasyon masiv Ayisyen soti Repiblik Dominikèn; Ti koze ak Sanba Boukman sou atak sou popilasyon an epi lapolis ki mouri nan Bèlè epi mesaj li pou anivèsè Lakou New York; Liy ouvè

Lendi / Monday 5-23-05: Premye emisyon Lakou New York nan Radyo Pa Nou; Mobilizasyon pou leve kanpe devan konsila Dominiken nan New York la apremidi a (4-7pm); Rapò sou fowòm Lakou New York te òganize yè sou dosye lachas ak depòtasyon frè n ak sè n yo; Nouvèl; Son nan video entèvyou ak refijye yo

Senmenn 16-20 Me 2005 / Week of 16-20 May 2005:

Jedi / Thursday 5-19-05: Jounen Selebrasyon, Jounen Dèy!1890-jou nesans Ho Chi Minh; 1925-jou nesans Malcolm X; 1895-jou sasinay Jose Marti; 1920-jou sasinay Benoit Batraville; ti moso nan diskou Malcom X te fè nan Detroit 14 Fevriye 1965; repòtaj sou manifestasyon 18 Me nan New York; Nouvèl

Mèkredi / Wednesday 5-18-05: Entèvyou ak Ninaj Raoul, responsab Fanm Ayisyen pou Refijye Ayisyen epi manm ekip Lakou New York la, ki fèk tounen sot nan zòn fwontyè Ayiti ak Dominikani an; Dahoud ak Manno sou dat 18 Me a; Liy ouvè; Repòtaj andirèk depi peyi d Ayiti nan mitan manifestasyon k ap fèt nan Pòtoprens ak Jean; Liy ouvè; Nouvèl

Madi / Tuesday 5-17-05: Entèvyou ak Sanba Boukman sou represyon anndan Bèlè epi mobilizasyon pou gwo manifestasyon demen 18 Me a nan Pòtoprens; Entèvyou ak avoka Marguerite Laurent, responsab Haitian Lawyers Leadership Network sou mobilizasyon entènasyonal pou 18 Me 2005 la ki dekrete Jounen Entènasyonal Solidarite ak Ayiti; Nouvèl

Lendi / Monday 5-16-05: Repòtaj sou manifestasyon 14 Me 2005-mesaj solidarite ki soti Ayiti, Kanada, ak Miami; Repòtaj sou masak ak depòtasyon masiv Ayisyen nan Dominikani-entèvyou andirèk ak Sonia Pierre-responsab MUDHA, Ninaj Raoul-responsab Fanm Ayisyen pou Refijye Ayisyen epi manm ekip Lakou New York la, ak Bertisil Rejis-manm Komite Gwoupman Fanm Vanyan Batey Libertad, yon fanm, manman 2 pitit (10 an ak 12 an) yo depòte-Li pa konn ki kote ni ki jan pitit li yo ye jodi a; Nouvèl

Senmenn 9-13 Me 2005 / Week of 9-13 May 2005:

Vandredi / Friday 5-13-05: Nouvèl; Son Pitit Premye Minis Yvon Neptune nan konferans pou laprès li te bay Mèkredi 11 Me 2005 pou mande pou tout jèfò fèt pou sove lavi papa l; Mobilizasyon pou manifestasyon 14 ak 18 Me 2005

Jedi / Thursday 5-12-05: Nouvèl; entèvyou ak Pam Africa sou anivèsè masak lapolis sou fanmi MOVE nan Philadelphia; Nouvèl

Mèkredi / Wednesday 5-11-05: Radyo Haiti nan Philadelphia-Entèvyou ak Avoka Mario Joseph sou dosye Premye Minis Yvon Neptune nan, dosye Raboto a epi sitiyasyon peyi a; Rasin Lakay ak Oneza; Nouvèl ; ti koze ak Ernst Ford sou 13 Me 1985, jou lavil Philadelphia te mennen yon masak sou manm òganizasyon MOVE epi ti nouvèl sou sitiyasyon frè nou Borgela Philistin Junior ki nan koridò lanmò (deathrow) nan Pennsylvania; entèvyou ak Jean, yon konpatriyòt nan Site Solèy, k ap pote detay sou "beny san" MINUSTHA ak Lapolis Nasyonal la ap fè nan Site a; Liy Ouvè

Mèkredi 11 Me 2005: Anpil Nouvèl; Dènye nouvèl sou dosye PS 34; entèvyou ak avoka Sanford Rubenstein ke 10 nan paran PS34 yo angaje pou asiyen Depatman Edikasyon lavil la pou 12 Milyon dola pou abi k fèt sou timoun yo

Madi / Tuesday 5-10-05: Entèvyou ak Avoka Mario Joseph, responsab Biwo Avoka Entènasyonal sou dosye Premye Minis Yvon Neptune nan epi sou desizyon yo bay gouvènman restavèk la lòd pou l aplike sou pwosè Raboto yo; Mobilizasyon pou 14 ak 18 Me

Lendi / Monday 5-9-05: Nouvèl; entèvyou ak Ninaj Raoul, Direktris Fanm Ayisyen pou Refijye Ayisyen epi manm ekip Lakou New York la sou aktivite sou imigrasyon k ap fèt nan Medgar Evers College Samdi 14 Me 2005; entèvyou ak Jean, yon konpatriyòt nan Site Solèy, k ap pote detay sou "beny san" MINUSTHA ak Lapolis Nasyonal la ap fè nan Site a

Senmenn 2-6 Me 2005 / Week of 2-6 May 2005:

Vandredi / Friday 5-6-05: Nouvèl; entèvyou ak Sol McCants, Black New Yorkers for Educational Excellence, k ap pale sou mannigèt k ap fèt anndan lekòl yo pou lolo timoun nou yo pou yo rantre nan lame. Ki sa yo ka fè pou militè pa pèsekite yo (opt-out form)

Jedi / Thursday 5-5-05: Nouvèl; entèvyou ak 5 fanm k ap viv nan Pwojè Douya nan Site Solèy MINUSTHA arete pitit yo ak mari yo depi mwa Janvye-yo panko janm parèt devan jij; entèvyou ak Ronald Saint Jean (Gwoup Defans Prizonye Politik) sou dosye Premye Minis Yvon Neptune

Mèkredi / Wednesday 5-4-05: Radyo Haiti nan Philadelphia-Entèvyou ak Ronald Saint Jean (Gwoup Defans Prizonye Politik) sou dosye Premye Minis Yvon Neptune; Rasin Lakay ak Oneza; Entèvyou ak Manman moun Site Solèy MINUSTHA arete atravè gwoup AUMOHD; Nouvèl; Liy Ouvè

Mèkredi 4 Me 2005: Nouvèl; entèvyou ak avoka Evel Fanfan, repsonsab AUMOHD epi manman yon jèn gason Site Solèy MINUSTHA arete

Madi 3 Me 2005: Nouvèl; entèvyou ak Guy Delva sou "Jounen Entènasyonal Libète Laprès"

Senmenn 25-29 Avril 2005 / Week of 25-29 April 2005:

Vandredi / Friday 4-29-05: Special Report on PS 34 Case and News

Jedi / Thursday 4-28-05: Nouvèl, entèvyou ak Patrick Elie sou sitiyasyon peyi a epi entèvyou ak Daniel, manmm REZO Solidarite ak Batay Ouvriye sou aktivite y ap fè Premye Me 2005

Mèkredi / Wednesday 4-27-05: Radyo Haiti nan Philadelphia-Entèvyou ak Pè Gerard Jean-Juste epi ak avoka Marguerite Laurent, responsab Haitian Lawyers Leadership Network; Nouvèl; Rasin Lakay ak Oneza; Segman imigrasyon ak Mèt Bano, responsab SELA/Haitian Information Center; Nouvèl; Liy ouvè

Mèkredi / Wednesday 4-27-05: Nouvèl, entèvyou ak Francia Deville sou dosye PS 34; entèvyou ak Minouche sou mobilizasyon devan Rouzeau's Manor Samdi 30 Avril 2005 kont kriminèl restavèk Gwo Jera

Emisyon Lendi / Monday 4-25-05: Nouvèl

Pou kontake nou:
Tel: 718-907-0484
Email: lakounyenfo@yahoo.com
Drapo nou tèt anba paske peyi a okipe. Se responsabilite Ayisyen pou drese drapo Desalin nan.
Our flag is upside down because our country is under foreign occupation. Haitians must remedy this situation.