Alternate News Links
Lòt Sous Nouvèl
Ti Boutik "Lakou New York"
Check out our Shop
Ede n Pote Chay la
Support our Work

Manifestasyon kont Dine Gala Puck Bldg. pou Soutni Gouvènman Restavèk la

May 14, 2005 Protest Against Coup Supporters at the Puck Bldg.

     

Koute son Manifestasyon / Listen to sounds of the demonstration:

Click for More Pictures from the Demonstration
Gade Plis foto Manifestasyon an: foto manifestan yo ak foto sipòtè sanginè restavèk yo

 

 

Pou kontake nou:
Tel: 718-907-0484
Email: lakounyenfo@yahoo.com
Drapo nou tèt anba paske peyi a okipe. Se responsabilite Ayisyen pou drese drapo Desalin nan.
Our flag is upside down because our country is under foreign occupation. Haitians must remedy this situation.