Baz la / Home Page
Join our mailing list
Ayiti
Haiti Info
Alternate News Links
Lòt Sous Nouvèl
Koute emisyon Lakou New York
Listen to our Radio show
Ti Boutik "Lakou New York"
Check out our Shop
Gwo Dosye
Abuse at PS 34
Ede n Pote Chay la
Support our Work
 

Mobilizasyon nan New York 14 ak 18 Me 2005

  Click here for Pictures and Sounds from the May 14 Demonstration  
Klike pou Foto ak Son Manif 14 Me a

********

Click for Pictures and Sounds from the May 18 Demonstration
Klike pou foto ak Son Manif 18 Me a

**********

Klik pou jwenn flayè a

Click to download English flyer

Klik pou koute anons odyo a!
(Tanpri remake pwen rasanbleman an chanje!)
N ap rasanble devan biwo Wilson Desir, Eastern Pkwy ak Franklin Ave.
3-6pm

********************

Flayè nou te distribiye sou Nostrand Ave. pandan parad fèt drapo 29 Me 2005
Flyer we distributed during the May 29 Nostrand Ave. Haitian Flag Parade

 

Pou kontake nou:
Tel: 718-907-0484
Email: lakounyenfo@yahoo.com
Drapo nou tèt anba paske peyi a okipe. Se responsabilite Ayisyen pou drese drapo Desalin nan.
Our flag is upside down because our country is under foreign occupation. Haitians must remedy this situation.